Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στόχοι

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Γεωργίου Αγγελίνη – Πίας Χατζηνίκου ιδρύθηκε το 1994, με την Πία Χατζηνίκου να πραγματοποιεί ήδη από το 1984 κάθε καλοκαίρι ένα καλλιτεχνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, στο παραθαλλάσιο χωριό Χόρτο, στους πρόποδες του Πηλίου.

Το πρόγραμμα έχει διττό στόχο: απευθύνεται, εξίσου, στον ειδικό και στον κάτοικο και επισκέπτη του χωριού, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ευαισθητοποιημένο κοινό. Αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία δεν μπορεί παρά να ωφελήσει και τις δύο πλευρές: το κοινό, από τη μία πλευρά, το οποίο συμμετέχει στις προσφερόμενες πολιτιστικές αξίες και “ζει” μια συγκεκριμένη εμπειρία, πολύ συχνά από τη στιγμή της γέννησής της και, από την άλλη πλευρά, τον καλλιτέχνη, ο οποίος αναζωογονείται από την εμβάπτισή του στη ροή της ανθρώπινης επαφής και της προσωπικής σχέσης με τον αποδέκτη. Έτσι ενισχύεται η ανθρωπιστική διάσταση της τέχνης, η οποία γεννήθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του φωτός και της φύσης της Ελλάδας.

Κύριο χαρακτηριστικό όλων των εκδηλώσεων είναι το ζεστό αίσθημα της ελληνικής φιλοξενίας που τις διακατέχει και χάρη στο οποίο αποφεύγεται η αφηρημένη και απρόσωπη επικοινωνία ενώ δημιουργείται ένα κλίμα χαλαρής και φιλικής συντροφικότητας. Οι πολιτιστικές αυτές συναντήσεις στοχεύουν επίσης στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των νέων της Ελλάδας και των νέων των άλλων χωρών της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, μέσω της Τέχνης και του Πολιτισμού. Είναι ακριβώς το είδος της πολιτιστικής συνεργασίας που αναπτύσσεται εδώ, το οποίο συμβάλει τελικά στην επίτευξη μιας αρμονικής συνύπαρξης σε μια ενωμένη Ευρώπη, που θα επιτρέπει κοινούς στόχους και θα συνδέεται με ένα κοινό πεπρωμένο.

Καταστατικό ΦΕΚ

click to return top of the page