Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αρχείο

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

26η Θερινή συνάντηση

2009

2008

2007

Roots in Music, Dance, Theatre and Nature

2006

Collective and Personal Responsibility for
the Environment

2005

Soul and Body as the Basic Elements of
Dance and Music

2004

20 years Anniversary of the Foundation

2003

Essence and Origins
of Musical Interpretation

2002

Mathematical Basis of Geotechnics

2001

2000

Seminars and Events dedicated to the
2000 years of the birth of Jesus

1999

Logic and Foundation of Musical
Interpretation

1998

Fairy Tales in Theatre, Music and Dance

1997

Μουσική Δωματίου

1996

Farewell to the 20th Century

1995

Movement in Art

1994

Ecology in Music

1993

Η Κίνηση στο χορό, το θέατρο και τη μουσική

1992

Music and Tradition

1991

Improvisation and Rhythm in Folk Music

1990

Relations of Ancient Greek and Indian Art

1989

Interpreting Mozart

1988

Interpreting Folk and Classic Music Affinities and Differences

1987

Folklore and Tradition

1986

Κλασσικό θέατρο, Αρχαίο θέατρο, Shakespeare

1985

Η Μουσική στην Κοινωνία

1984

Music in Society

click to return top of the page